KUPOVINA I PRODAJA INVESTICIONOG ZLATA

zlatne pločice i zlatne poluge najfinije čistoće 999,9

Najčešće postavljana pitanja (FAQ):

1. Šta je investiciono zlato?

U skladu sa zakonima Republike Srbije, investicionim zlatom smatra se:

 1. zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz hartije od vrednosti;
 2. zlatni novčići stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), iskovani posle 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, a koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.
 3. Investicionim zlatom ne smatra se monetarno zlato.

2. Kako se proizvodi investiciono zlato i gde?

Investiciono zlato, tačnije investicione zlatne pločice i poluge, proizvode se u strogo kontrolisanim uslovima uz najviše ekološke i tehnološke standarde propisane u procesu proizvodnje. Zlatne pločice i zlatne poluge koje prodaje Fingold imaju garantovanu finoću od 999,9 „Fine Gold“. Zlatni proizvodi iz naše ponude proizvode se u rafinerijama/livnicama koje se nalaze u EU i Švajcarskoj. Svi proizvodi iz naše ponude su LBMA Good Delivery standarda.

3. Zašto da kupim baš od vas?

 1. Zato što proizvodi iz naše ponude dolaze sa garancijom finoće (Fine Gold 999,9) LBMA sertifikovanih rafinerija/livnica iz EU i Švajcarske
 2. Zato što je naša roba uvezena legalno sa svim zakonom propisanim dozvolama, uz završen carinski postupak
 3. Zato što vam zasigurno možemo ponuditi najpovoljniju cenu investicionog zlata u Srbiji
 4. Zato što nudimo opciju avansne kupovine i nabavke koja je još povoljnija za kupca
 5. Zato što imamo kontinuitet u snabdevanju i raspoložive robu na zalihama
 6. Zato što omogućujemo apsolutnu diskreciju i bezbednost isporuke na lako dostupnoj i sigurnijoj lokaciji u Novom Sadu

4. Kako da sam siguran da je zlato čistoće 999,9 i da li je sertifikovano?

Svi proizvodi u ponudi Fingold-a u skladu su sa LBMA Good Delivery standardima. LBMA ili London Bullion Market Association (udruženje učesnika na londonskom tržištu investicionih plemenitih metala) propisuje striktne standarde za nabavku, preradu, proizvodnju i trgovinu investicionim plemenitim metalima. Detaljnije o ovim standardima možete pročitati na http://www.lbma.org.uk/good-delivery, a na vaš zahtev ćemo vam proslediti resurse individualnih proizvođača u smislu njihove statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju.
Dodatno, Fingold planira da uskoro uvede, između ostalog i kao uslugu za svoje klijente, ispitivanje finoće investicionog zlata upotrebom najmodernijeg XRF spektrometra.

5. Zašto investirati u investiciono zlato? Kakva su iskustva dosadašnjih kupaca?

Jednostavnim uvidom u kretanje cene zlata u poslednjih 5 godina, možete se videte da je zlato imalo snažan rast. Štedni depoziti fizičkih lica u bankama skoro i da ne plaćaju kamatu, a sredinom 2020. godine čak 10 triliona američkih dolara globalno emitovanih obveznica ima negativan prinos. Tržište nekretnina u Srbiji u dugoj polovini 2020. godine, a naročito u Beogradu, je pregrejano gledajući po svim relevantnim statističkim i drugim parametrima (na primer cena po kvadratnom metru, očekivani tržišni prinos od zakupa itd.). Globalne makroekonomske, geopolitičke, monetarne i fiskalne okolnosti su takve da je razumno očekivati da će zlato nastaviti da bude najbolji čuvar vrednosti na srednji i duži rok.

6. Od koga nabavljate robu?

Fingold isključivo radi sa dobavljačima prvoklasne reputacije koji se nalaze u EU ili Švajcarskoj, a proizvodi u našoj ponudi su isključivo oni koji se nalaze na Good Delivery listi koju administrira LBMA (odnosno London Bullion Market Association: udruženje učesnika na londonskom tržištu investicionih plemenitih metala).

7. Kada su osnovane rafinerije/livnice sa kojim radite?

Na vaš zahtev ćemo vam proslediti resurse individualnih proizvođača u smislu njihove statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju. Po pravilu, u pitanju su visoko reputabilna imena koja postoje i uspešno posluju decenijama ili stolećima.

8. Mogu li vama da prodam i kome još? Gde sve zlato može da se proda?

Fingold radi otkup Fine Gold pločica/poluga: pitajte svoj Fingold kontakt za detalje. Postoje i druga pravna lica u Srbiji koja se bave otkupom, na primer manje ili više specijalizovane zlatare i dileri. Vremenom, razumno je očekivati da će i na šalterima banaka biti moguće izvršiti kupoprodaju investicionog zlata.

9. Da li ste jedina kompanija koja se bavi ovim poslom u Srbiji?

Fingold nije jedina kompanija koja se bavi kupoprodajom investicionog zlata u Srbiji, ali se trudimo da, sa stanovišta klijenata, budemo kompanija sa najpovoljnijim cenama i visokim kvalitetom usluge.

10. Šta je najisplativije kupovati?

Individualne okolnosti utvrđuju odgovor na ovo pitanje. Postoji pravilo da je jedinična cena investicionog zlata manja sa rastom težinske denominacije pločica/poluga (to jest, na primer: 1g investicionog zlata u pločici od 1g je dosta skuplji od 1g investicionog zlata u polugi od 100g). S druge strane, manje težinske denominacije (na primer 5g, 10g i 20g) su relativno likvidnije sa stanovišta naknadnog raspolaganja. Drugim rečima, prilikom kupovine za kupca je jedinična cena po gramu povoljnija u težim apoenima, nepovoljnija u lakšim, ali je pri prodaji efekat kupoprodaje obrnut.

11. Kolika je razlika prodajne i kupovne cene Fine Gold pločica/poluga?

Ne postoji univerzalno pravilo po ovom pitanju: pošto se radi o berzanskoj robi, veliki broj faktora utvrđuje razliku između prodajne i kupovne cene. Konkretno kod Fingolda, ova razlika tipično je u rasponu između 4% i 7%, međutim u trenucima bitnih tržišnih kolebanja ove razlike mogu biti i bitno drugačije.

12. Kako se formira cena? Kolika je razlika između vaših cena i cena u inostranstvu?

Veliki broj faktora utiče na formiranje cene, a polazi se od berzanske cene na globalnim tržištima. Na cenu utiče i format kupoprodaje, to jest da li se zlato kupuje sa našeg lagera (spot – odmah dostupno), ili avansno (fiksiranje cene odmah, a zlato dostupno u relativno kratkom vremenskom periodu). Ističemo da su kupoprodajne cene u slučaju avansne kupoprodaje povoljnije u odnosu na spot transakcije: pitajte svoj Fingold kontakt za detalje o avansnim kupoprodajama.

13. Zašto postoji razlika između kupovne i prodajne cene?

Razlika između kupovne i otkupne cene je glavni transakcioni trošak trgovine sa market mejkerom, odnosno licem koje na tržištu u svakom trenutku daje dvostruku kotaciju: i cenu za tržišne učesnike koji žele da prodaju, i cenu za tržišne učesnike koji žele da kupe određenu robu, slično kao što je to na primer slučaj sa prodajnim i kupovnim kursom za strane valute u bankama i menjačnicama.

14. Da li se plaća porez na dodatu vrednost?

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost, na promet investicionog zlata ne plaća se porez na dodatu vrednost. Uzimajući u obzir da su individualne okolnosti kod investitora različite, savetujemo da potražite savet od svog knjigovođe i/ili poreskog savetnika.

15. Koji su poreski aspekti investicije u zlato koje treba da razmotrim?

Uzimajući u obzir da su individualne okolnosti kod investitora različite, savetujemo da potražite savet po pitanju poreskog tretmana investicije u zlato, kao i relevantnih optimizacija, od svog knjigovođe i/ili poreskog savetnika.

16. Mogu li da kupujem na rate?

Fingold ne nudi mogućnost kupovine investicionog zlata na rate.

17. Mogu li da plaćam karticom?

Uzimajući u obzir da klijentima želimo da ponudimo najbolje kupoprodajne cene investicionog zlata, aktivno radimo na tome da optimizujemo našu troškovnu bazu pa s tim u skladu ne nudimo mogućnost korišćenja platnih/kreditnih kartica prilikom obavljanja kupoprodajnih transakcija.

18. Da li mogu da vam platim iz inostranstva?

Individualne okolnosti lica, pre svega imigracioni status (npr. zaposlenje, boravak i adresa u inostranstvu), koje vrši kupovinu utvrđuju odgovor na ovo pitanje. Pitajte svoj Fingold kontakt za detalje.

19. Gde da čuvam pločice?

Individualne okolnosti utvrđuju odgovor na ovo pitanje. Fizička i pravna lica najčešće investiciono zlato pohranjuju u sefove kod svoje kuće, u svom sedištu ili u sigurnosnim sefovima koje iznajmljuju od svojih poslovnih banaka.

20. Gde da čuvam pločice?

Individualne okolnosti utvrđuju odgovor na ovo pitanje. Fizička i pravna lica najčešće investiciono zlato pohranjuju u sefove kod svoje kuće, u svom sedištu ili u sigurnosnim sefovima koje iznajmljuju od svojih poslovnih banaka.

21. Da li kupujete pločice/poluge koje je Fingold prodao, a donese neko drugo lice koje nema račun izdat prilikom kupovine od strane Fingolda?

Fingodl radi otkup Fine Gold pločica/poluga. Fingold zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, proceni, prihvati ili odbije bilo kakvu ponudu Fine Gold pločica/poluga. Pitajte svoj Fingold kontakt za detalje.

22. Kako se knjiži investiciono zlato ako kupovinu vrši pravno lice (privredno društvo)?

Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja u ovom trenutku nemaju preciznu instrukciju o računovodstvenom/izveštajnom tretmanu investicionog zlata. Međunarodni računovodstveni standard 8 „Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške“ savetuje kreiranje sopstvene računovodstvene politike, uzimajući u obrzi glavne karakteristike investicionog zlata: neograničeni korisni vek i glavnu namenu zlata kao čuvara vrednosti odnosno ostvarivanje prihoda kroz apresijaciju kapitala držanjem investicionog zlata. Model fer vrednosti koji opisuje Međunarodni računovodstveni standard 40 „Investicione nekretnine“ čini se kao najprikladniji računovodstveni/izveštajni tretman kupljenog investicionog zlata. U svakom slučaju, uzimajući u obzir da su individualne okolnosti kod investitora različite, savetujemo da potražite savet od svog knjigovođe/poreskog savetnika koji je računovodstveni/izveštajni odnosno poreski tretman kupljenog investicionog zlata najpogodniji za vas.

23. Ima li limita u slučaju iznošenja investicionog zlata iz zemlje?

 • Za prelazak investicionog zlata preko granice Republike Srbije potrebno je pribaviti dozvolu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kako za fizička lica koja izvoze investiciono zlato preko granice za sopstvene potrebe tako i za pravna lica. Za rešenje po zahtevu za dobijanje dozvole za izvoz, potrebno je platiti administrativnu taksu, u iznosu od 12.860 dinara (iznos iz oktobra 2020. godine, pre plaćanja proveriti trenutno važeći iznos), s tim da, ako se zahtev za dobijanje dozvole odnosi na izvoz robe male vrednosti do 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sopstvene potrebe, taksa je u iznosu od 1.570 dinara (iznos iz oktobra 2020. godine, pre plaćanja proveriti trenutno važeći iznos).
 • Komisija koja odlučuje o dodeljivanju dozvola u okviru ministarstva zaseda jednom nedeljno a izdavanje dozvole traje u proseku do 10 dana.
 • U pogledu limita za koji se može tražiti dozvola za izvoz, on nije eksplicitno propisan ali napominjemo da je u zahtevu za dobijanje dozvole neophodno dokumentovati poreklo i vlasništvo nad investicionim zlatom a ministarstvo može tražiti da se zahtev dopuni i drugim dokazima.
 • Kada je reč o postupku pred carinskim organima, usled nedovoljno razvijene prakse kada je reč o izvozu ove vrste robe, evidentne su određene nedoumice u pogledu postupanja carine kod izvoza investicionog zlata. Ipak, načelno se može prepoznati stav carine da se u odnosu na ovu robu sprovodi redovni carinski postupak izvoza robe pred nadležnom carinarnicom, bez obzira da li izvoz vrši pravno ili fizičko lice. Upravo zbog moguće nedoslednosti u postupanju carinskih organa preporuka je da se sam postupak pred nadležnom carinarnicom poveri špediteru, a svakako se kao deo obavezne dokumentacije, pored pripreme carinske deklaracije, podnose i dozvola za izvoz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i faktura za kupljeno zlato.

24. Kolika je moja provizija u slučaju posredovanja u prodaji zlata?

Pitajte svoj Fingold kontakt za detalje o mogućim modalitetima za saradnju.

25. Da li je zlato iz Turske pouzdano?

Nezavisno od zemlje porekla, savetujemo da uradite analizu statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju konkretni proizvođači, kao i da proverite da li se konkretni proizvođači nalaze na LBMA Good Delivery listi. Takođe je bitno da sa dilerom proverite i na koji način je predmetno zlato uvezeno u Srbiju, kao i da li su plaćene sve poreske i carinske obaveze po konkretnim uvoznim poslovima, pre svega zbog trenutnog carinskog režima koji Srbija ima sa Turskom, a koji režim se tiče trgovine investicionim zlatom između subjekata iz dve zemlje.

Naše prostorije se nalaze u Master centru Novosadskog sajma.

Nakon zakazivanja termina, obezbeđena je privatnost za svakog pojedinačnog kupca prilikom obavljanja kupoprodajnih transakcija.