Vaš pouzdan partner u poslovima sa investicionim zlatom

Cena zlata je uzletela od momenta kada je pandemija Covid-19 zavladala. U periodu od 19. marta do 6. avgusta, cena fine unce zlata u Londonu porasla je za čak 592,90 dolara ili 40%.

Suočeni sa globalnom neizvesnošću, profesionalni analitičari predviđali su početkom godine da će cena zlata biti vođena geopolitičkim i ekonomskim tenzijama poput Brexita, američkih izbora i usijanog trgovinskog rata između SAD-a i Kine; monetarne politike SAD; i promene u tražnji za zlatom, posebno iz Indije i Kine.

Početkom septembra, međutim, stavovi analitičara više nego ranije fokusirani su na SAD, sa prva tri faktora koja će uticati na cenu zlata: negativne američke realne kamatne stope/negativni prinosi na obveznice (čak 28%), slabost američkog dolara (24%) i SAD Predsednički izbori početkom novembra (20%). Jasno je da prvi faktor utiče na drugi, a oba su direktno povezana sa pandemijom, ali zanimljivo je da Covid-19 nije označen među prva tri bitna faktora, nalazeći se na četvrtom mestu sa posebnim isticanjem potencijalnog ekonomskog uticaja u momentu objavljivanja efikasne vakcine.

Globalne makroekonomske i geopolitičke okolnosti su takve da je razumno očekivati da cena zlata nastavi sa rastom, iako uz česta kolebanja i povišenu volatilnost. U okruženju u kojem dominiraju agresivne politike obezvrednjivanja dekretnog novca, zlato suvereno zadržava svoj status jednog od najboljih čuvara vrednosti i kupovne moći kapitala.

Naše prostorije se nalaze u Master centru Novosadskog sajma.

Nakon zakazivanja termina, obezbeđena je privatnost za svakog pojedinačnog kupca prilikom obavljanja kupoprodajnih transakcija.